Prameň Bystrina

História

Pramenitá voda Bystrina začala písať svoj príbeh v roku 2014 s myšlienkou ponúknuť širokej verejnej spoločnosti, ľudom, zdravú pramenitú vodu berúc do úvahy zlepšenie životného štýlu obyvateľstva.

Základným poslaním a víziou spoločnosti je prinášať vodu všade tam, kde sú ľudia a napĺňať tak dlhodobý cieľ spoločnosti MediConsulting s.r.o., a to: zabezpečiť a udržiavať kvalitu života svojich zákazníkov. Naplnenie dlhodobých cieľov, poslaní a vízií sa spoločnosť rozhodla dosiahnuť práve prostredníctvom predaja pramenitej vody Bystrina na slovenskom a českom trhu. K začiatku predaja pramenitej vody Bystrina na slovenskom trhu došlo v roku 2015, pričom spoločnosť MediConsulting s.r.o. disponuje dvomi, komplexne personálne a materiálne, vybavenými distribučnými centrami v Bardejove (Prešovský kraj) a Nitre (Nitriansky kraj).
Image
Samotná prevádzka plničky pramenitej vody Bystrina sa nachádza v obci Jurkova Voľa, okres Svidník.

Obec bola založená v rokoch 1573 – 1593. Leží v geomorfologickom pásme Nízkych Beskýd, v údolí potoka Rusinec, v nadmorskej výške 304 m. Je obklopená vrchmi ''Čierna hora (667 m. n. m.) a Makovica (659 m. n. m)'', ktoré sú súčasťou krajinného celku Ondavskej vrchoviny.
Prírodný zdroj pramenitej vody vyviera na úpätí vrchu „Čierna hora“. V blízkom okolí známy pod ľudovým, archaickým názvom „Pirkulina studňa“, podľa bývalého majiteľa pozemku, na ktorom sa ústie prameňa nachádza. Prameň je situovaný v hygienickom pásme ochrany č. I a II.. V súčasnej dobe taktiež používaný ako zdroj pitnej vody pre okolité obce Jurkova Voľa, Nižný a Vyšný Orlík.

Prameň je zdrojom kryštálovo čistej, vysoko kvalitnej pramenitej vody, ktorá prechádza dlhou podzemnou cestou, počas ktorej sa prostredníctvom hornín prirodzene očisťuje. Tento zdroj poskytuje vzácnu pramenitú vodu, ktorá len úpravou prostredníctvom mechanického filtra spĺňa kvalitatívne požiadavky pitného režimu pre dojčatá.

Názov označenia produktu „Bystrina“ si spoločnosť osvojila z dôvodu ľahšej identifikovateľnosti produktu klientmi so zámerom poskytnutia kvality poskytovaných služieb prostredníctvom produktu z vlastného prírodného zdroja.
Image
Image

Prameň Bystrina

Objavte jedinečnosť

Voda, tento čistý prameň, ktorý nám dala sama príroda, nás sprevádza po celý život. Deti sú pre nás tie najdôležitejšie bytosti, ktoré si zaslúžia len to najlepšie! Preto Bystrina ponúka už pre najmenších čistý nápoj, ktorým je kojenecká voda.

Pramenitá, mikrobiologicky bezchybná podzemná voda. Spĺňa osobitné požiadavky na kvalitu a môže byť použitá aj na prípravu stravy na výživu dojčiat. Nie je podrobená žiadnej úprave.
Image

Distribútor. . . .

MediConsulting s.r.o.
Obchodná 39, 811 06 Bratislava

Výrobca. . . .

VYROBENÉ NA SLOVENSKU

VYROBENÉ NA SLOVENSKU

Zdroj: PRAMEŇ BYSTRINA
k. ú. Jurkova Voľa, okr. Svidník
Prameň Bystrina, s.r.o.
Hurbanova 20
Bardejov
085 01