Pitný režim pre zamestnancov vo firmách

Objavte jedinečnosť

Voda, tento čistý prameň, ktorý nám dala sama príroda, nás sprevádza po celý život. Deti sú pre nás tie najdôležitejšie bytosti, ktoré si zaslúžia len to najlepšie! Preto Bystrina ponúka už pre najmenších čistý nápoj, ktorým je kojenecká voda.

Kojenecká voda Bystrina je voda pre zdravie a radosť aj tých najmenších. Vhodná pre športovcov s vysokým výdajom energie. Pre office ako antistresor.

Image
Image
Skúšku vykonalo akreditované laboratórium EL spol. s r.o. (Reg. No. 038/S-025) Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves, dňa 20.1.2015

O Bystrine

Čistý produkt prírody

Dojčenecká pramenitá voda vo fľašiach, ktorá prechádza len mechanickou filtráciou - žiadny iný zásah do úpravy.

  • nižší obsah rozpustných látok (190 mg/l)
  • celková mineralizácia (205 mg/l)
  • optimálny pomer vápnika a horčíka
  • nízky obsah dusičnanov a dusitanov
  • minimálny obsah sodíka
  • prospešné mierne zásadité pH (7,5)

Voda dôležitá pre všetkých vrátane najmenších. Napríklad len materské mlieko obsahuje 88% vody.

Vhodná pri diéte snízkym obsahom sodíka

Image

Barelová voda / voda v galónoch

Pitný režim na pracovisku

Pri extrémne zvýšených teplotách počas letného obdobia, alebo na pracoviskách pri zdrojoch sálavého tepla z rôznych technológií, ktoré majú zvýšené nároky na fyzický výkon, môže dôjsť u zamestnancov k prehriatiu, v krajných prípadoch až ku kolapsu.

Pitný režim “Bystrina” je dokonalou prevenciou proti prehriatiu organizmu pri zvýšených fyzických nárokoch.

Barely vody - pitný režim vo firmách pre zamestnancov

Image
Image

Prameň Bystrina

Pre každého komu záleží na svojom zdraví

Pramenitá, mikrobiologicky bezchybná podzemná voda. Spĺňa osobitné požiadavky na kvalitu a môže byť použitá aj na prípravu stravy na výživu dojčiat. Nie je podrobená žiadnej úprave.

Pre rodinu... pre lásku.

Image

Prameň Bystrina

Objavte jedinečnosť

Voda, tento čistý prameň, ktorý nám dala sama príroda, nás sprevádza po celý život. Deti sú pre nás tie najdôležitejšie bytosti, ktoré si zaslúžia len to najlepšie! Preto Bystrina ponúka už pre najmenších čistý nápoj, ktorým je kojenecká voda.

Pramenitá, mikrobiologicky bezchybná podzemná voda. Spĺňa osobitné požiadavky na kvalitu a môže byť použitá aj na prípravu stravy na výživu dojčiat. Nie je podrobená žiadnej úprave.
Image

Distribútor. . . .

MediConsulting s.r.o.
Obchodná 39, 811 06 Bratislava

Výrobca. . . .

VYROBENÉ NA SLOVENSKU

VYROBENÉ NA SLOVENSKU

Zdroj: PRAMEŇ BYSTRINA
k. ú. Jurkova Voľa, okr. Svidník
Prameň Bystrina, s.r.o.
Hurbanova 20
Bardejov
085 01